Про визнання дії протиправною (невнесення до переліку вкладників, які мають право на відшкодування)

Про визнання дії протиправною (невнесення до переліку вкладників, які мають право на відшкодування)

Проект "Відкритий Суд" http://open-court.org/
Дата: 26.11.2015
Суд: Київський апеляційний адміністративний суд
Судочинство: адміністративне
Судді: Коротких А. Ю. (головуючий), Ганечко О. М., Літвіна Н. М.
Сторони: позивач (апелянт) - Святокум І. В.; представник позивача (апелянта) - Особа_1; відповідач - Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Старокиївський Банк" Пантіна Л. О.; представник відповідача - Особа_2
Предмет розгляду: розгляд апеляційної скарги на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.10.2015 року за позовом про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії; розгляд клопотання про зупинення провадження у справі
Результат розгляду: клопотання про зупинення провадження у справі задоволено

Всі права належать ГО “Відкрита Україна”
Відео не може бути використано в комерційних цілях
При порушенні авторських прав просимо повідомляти безпосередньо ГО “Відкрита Україна”

Слідкуйте за новинами проекту Відкритий Суд у Facebook:
https://www.facebook.com/opencourtorg/
https://www.facebook.com/OpenCourtRep...


Проект "Открытый Суд" http://open-court.org/
Дата: 26.11.2015
Суд: Киевский апелляционный административный суд
Судопроизводство: административное
Судьи: Коротких А. Ю. (председательствующий), Ганечко Е. Н., Литвина Н. Н.
Стороны: истец (апеллянт) - Святокум И. В.; представитель истца (апеллянта) - Лицо_1; ответчик - Уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Старокиевский Банк" Пантина Л. В.; представитель ответчика - Лицо_2
Предмет рассмотрения: рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Окружного административного суда города Киева от 13.10.2015 года по иску о признании действий противоправными и обязательстве совершить действия; рассмотрение ходатайства о приостановлении производства по делу
Результат рассмотрения: ходатайство о приостановлении производства по делу удовлетворено

Все права принадлежат ОО "Открытая Украина"
Видео не может быть использовано в коммерческих целях
При нарушении авторских прав просим сообщать непосредственно ОО "Открытая Украина"

Следите за новостями проекта Открытый Суд в Facebook:
https://www.facebook.com/opencourtorg/
https://www.facebook.com/OpenCourtRep...
Наверх